Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

1. Rekisterinpitäjä

Japen Pilke / Torjuntavoitto 2208937–6
Muhostie 7
91500 Muhos
puh. 044 5707 707

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jarmo Kamsula / jape@torjuntavoitto.fi

3. Rekisterin nimi

Japen Pilke / Torjuntavoitto asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tilannut tuotteita tai palveluita, tehnyt tarjouspyynnön tai jättänyt yhteydenottopyynnön Japen Pilke / Torjuntavoitto verkkosivujen kautta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Japen Pilke / Torjuntavoitto asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, sekä säilyttää tarjouspyynnön tehneiden käyttäjien yhteystiedot ja muut tarvittavat asetukset ja tiedot, jotka käyttäjä on halunnut antaa Japen Pilke / Torjuntavoiton käyttöön. Tietoja voidaan käyttää yrityksen ja verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tarjouspyyntö historia
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Rekisteri voi sisältää myös muita käyttäjän antamia tietoja, sekä Japen Pilke / Torjuntavoiton määrittelemiä tilasto- tai muita tietoja.

7. Tietojen säilytys

Henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Japen Pilke / Torjuntavoiton ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

9. Evästeiden käyttö

Japen Pilke / Torjuntavoitto käyttää evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin tietoja käsitellään henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Asiakastietoihin on pääsy vain Japen Pilke / Torjuntavoiton omilla työntekijöillä. Rekisteri sijaitsee Japen Pilke / Torjuntavoiton verkkosivuston teknisen palveluntarjoajan ylläpitämällä salasanasuojatulla palvelimella.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Japen Pilke / Torjuntavoitto pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten takia. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.